Eksterne nyheter

Oslofjordtunnelen kan bli stengt om fem år

Skrevet av mandag, 24 november 2014 15:41
Publisert i Eksterne nyheter
HURUM: Etter en ulykke i 2011 ble det avdekket at sikkerheten i Oslofjordtunnelen var utilstrekkelig og beredskapen mangelfull.   EUs tunnelsikkerhetsdirektiv sier at alle tunneler på mer enn 500 meter på riksveinettet må tilfredsstille et minimumskrav til sikkerhet.

Kjempeglade for ny svømmehall

Skrevet av torsdag, 20 november 2014 17:48
Publisert i Eksterne nyheter
Formannskapet vedtok enstemmig å bygge ny svømmehall og godkjente forslaget fra styringsgruppa. Følg RHA på Facebook May Sæther Løken (Ap) har sittet i styringsgruppa: – Jeg må innrømme at jeg av og til har tenkt at det blir dyrt, men…

Dette kan bli framtidens Sætre

Skrevet av torsdag, 20 november 2014 17:47
Publisert i Eksterne nyheter
Planutvalget fikk tirsdag denne uken en presentasjon av Conceptors planer for Sætre sentrum. På møtet var det også svært mange innbyggere som ville se hva som planlegges.

Nye veier for å krysse Oslofjorden

Skrevet av onsdag, 19 november 2014 17:00
Publisert i Eksterne nyheter
Det uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han onsdag fikk overlevert rapporten «Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden». LES OGSÅ: Ny Rløykenvei og ny E18 LES OGSÅ: Oslofjordtunnelen åpnes for tungtrafikk igjen Et av konseptene som lanseres i rapporten erstatter både…

Statens vegvesen sier nei til tog under Oslofjorden

Skrevet av onsdag, 19 november 2014 14:57
Publisert i Eksterne nyheter
Det er hovedkonklusjonen i konsekvensutredningen av nye mulige forbindelser mellom øst- og vestsiden av Oslofjorden. Rapporten, utarbeidet av Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket ble onsdag overlevert Samferdselsdepartementet.
Ønsker du å annonsere her?