• RVV slide 1
  • RVV slide 2
  • RVV slide 4
  • RVV slide 5
  • RVV slide 6

Om Rødtangen Vel og Vann

Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området, virke for stedets sosiale og fysiske miljø, samt beboernes trivsel og sikkerhet. Distribusjonsnettet for vann skal søke å gi medlemmene tilstrekkelig vann med godkjent kvalitet.

Foreningen het Rødtangen Vel og Vannverk frem til etter at sentrale Rødtangen fikk kommunal vanntilførsel, som ble permanent tilkoblet i 2016. Vannverket er eldre enn velforeningen. Fotoet fra et kvitteringshefte for eiendommen som i dag har adresse Tolderstien 1, kan tyde på at det første vannverket ble opprettet cirka 1937. I hvert fall er dette første året det ble betalt «vanskat» i tillegg til «grundleie» (festeavgift) for denne eiendommen. Velforeningen ble stiftet i 1946.

I denne perioden har Rødtangen gjennomgått store endringer og moderniseringer.  Fra å være en grend med 100–130 fastboende og lokal skole, landhandel og postkontor, er det i dag kun 20 fastboende personer. Skolen ble avviklet cirka 1940, Rødtangen Landhandel i 1970 og postkontoret i 1983. Rødtangen har vært et yndet ferie- og badested om somrene siden langt tilbake på 1800-tallet, men turisme og hyttebygging skjøt for alvor fart på 1900-tallet.

Blant de viktigste sakene foreningen i dag er engasjert i, er å fremme medlemmenes felles interesser i forbindelse med den pågående områdereguleringen og etablering av kommunalt vann og avløp, og arbeide for vedlikehold, oppgradering og forskjønning av vårt felles miljø. 

Styret i Rødtangen Vel og Vann

Leder Runar Warhuus rwarhuus@online.no 97672797
Sekretær         Mette Indrehus mettei@online.no 41324684
Kasserer           Bjørn Egidius Helle behelle@broadpark.no 47015154
Styremedlem     Randi Aamodt randi.aamodt@oppegard.kommune.no 41337230
Styremedlem   Richard Tandberg Olsen ri-tano@online.no 99281284
Varamedlem   Finn Erik Bjerke finn.erik.bjerke@pareto.no 97959289
Varamedlem   Harald Engedahl h.engedahl@met.no 48030603
Varamedlem Lars E. Sakrisvold Gautvik lars.gautvik@politiet.no 41525483

Ønsker du å annonsere her?

Annonse:

Kjøp kvalitetsreservedeler til bilen din her:
www.topbildeler.co.no

Webkamera

Webcam 1 RødtangenWebcam 1 Webcam 2 RødtangenWebcam 2

Rødtangen Vel og Vannverk

Brukerkonto

Siste fra Marked

noimage
Båtplass til leie
(Til leie / Båtplass)
25.03.2020